State Logo Department Name National Emblem

राजीव गांधी विज्ञान आणि तंत्रज्ञान आयोग
(महाराष्ट्र शासन)

Emblem

पृष्ठभूमि छवि

"विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाच्या एक अभिनव कृती आराखडा"

"E tender for Technology Demonstration Lab at SIAC Baramati: Refer for details. Tender Id: 2024_RGSTC_1009344_1"

Tender for Project Management System Portal for RGSTC


"New Scheme "CPIITA" launched by RGSTC. (Assistance to Collaborative Projects between Institutions and Industries for Technology Development /Adoption) ".

आकाशाला स्पर्श करता येईल असे आत्तापर्यंत काही बनले नाहीं
काही लोक हे स्वप्न बघतात की हे झाले पाहिजे
काही माणसांना वाटत होते की हे शक्य आहे
आणि काही माणसाने हे केले पाहिजे .

विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाच्या अनुप्रयोगांद्वारे
लोकांच्या सामाजिक-आर्थिक विकासासाठी
महाराष्ट्र शासनाची नाविन्यपूर्ण कृती योजना