State Logo Department Name National Emblem

राजीव गांधी विज्ञान आणि तंत्रज्ञान आयोग
(महाराष्ट्र शासन)

Emblem

पृष्ठभूमि छवि

"विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाच्या एक अभिनव कृती आराखडा"

दृष्टीकोन

उद्दीष्टे आणि कार्याचे निर्वाह करण्यासाठी
नियुक्त केलेले, आयोगाचे ओळख पटविण्यासाठी खालील दृष्टिकोन आहे,
त्याचे प्रकल्प सूत्रीकरण आणि अंमलबजावणी पायाभूत सुविधा अंतर, आणि समस्या क्षेत्रे आणि विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाच्या इनपुटसाठी संभाव्य क्षेत्रांना ओळखण्यासाठी, घरातील आणि प्रायोजित केलेल्या अभ्यासासाठी;

तंत्रज्ञानातील अंतर आणि योग्य तंत्रज्ञानाची ओळख पटवण्यासंदर्भात सेमिनार, कॉन्फरन्स्स, कार्यशाळा आणि चर्चा आयोजित करा, निर्मिती प्रकल्प आणि प्रकल्प आणि कार्यक्रमांची अंमलबजावणी आढावा;

विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात संशोधन संस्था, विद्यापीठे, उद्योग, सरकारी एजंसीज, व्यावसायिक संस्था, क्षेत्रीय संस्था, स्वयंसेवी संस्था, तज्ञ आणि इतरांशी संवाद साधणे आणि अशा संस्था, संस्था किंवा संस्था यांच्यात संवाद साधण्यासाठी संस्था उभारणी;

प्रकल्पाची तांत्रिक-आर्थिक व्यवहार्यता आणि तिच्या अंमलबजावणीसाठी संस्था आणि तज्ञांची ओळख करुन द्या;
विज्ञान आणि तंत्रज्ञानातील नवप्रवर्तन करणाऱ्या अंतिम वापरकर्त्यांना प्रोत्साहन आणि प्रोत्साहित करा;

गुणक किंवा प्रतिकृती परिणाम प्राप्त करण्याच्या दृष्टिने यशस्वी प्रकल्पचे परिणाम आणि सिद्ध तंत्रज्ञान;
देशाबाहेरील संस्था, आणि प्रकल्प, कार्यक्रम आणि वित्तीय यासाठी द्विपक्षीय आणि बहुपक्षीय विकास संस्था;
परस्पर संबंधित प्रकल्पांसाठी लाईन विभागांचे निधी वापर / वापरणे.