State Logo Department Name National Emblem

राजीव गांधी विज्ञान आणि तंत्रज्ञान आयोग
(महाराष्ट्र शासन)

Emblem

पृष्ठभूमि छवि

"विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाच्या एक अभिनव कृती आराखडा"

आयोग

आयोगामध्ये खालीलप्रमाणे सदस्य आहेत :
अनिल काकोडकर, चेअरमन
डॉ. सी. डी. मये, सदस्य
प्रो. जे.बी.जोशी, सदस्य
श्री. गिरीश जी.सोहनी, सदस्य
डॉ. शेखर सी. मांडे, सदस्य
श्री. प्रशांत गिरबाणे, सदस्य
कार्यकारी अधिकारी सदस्य:
मुख्य सचिव, वित्त सचिव & नियोजन, आणि प्रभारी सचिव विज्ञान आणि तंत्रज्ञान, महाराष्ट्र शासन.
डॉ.एन.जी.शाह, सदस्य-सचिव.
आयोगाचे केंद्र


मुंबई येथील मुख्यालयाव्यतिरिक्त, कमिशनचे नागपूर येथे एक केंद्र आहे, हे केंद्र एक उत्प्रेरक भूमिका बजावते आणि या क्षेत्रातील उपयुक्त प्रकल्पांच्या सुकरतेची सुविधा देते.