State Logo Department Name National Emblem

राजीव गांधी विज्ञान आणि तंत्रज्ञान आयोग
(महाराष्ट्र शासन)

Emblem

पृष्ठभूमि छवि

"विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाच्या एक अभिनव कृती आराखडा"

आयोग

आयोगामध्ये खालीलप्रमाणे सदस्य आहेत :
डॉ. अनिल काकोडकर, अध्यक्ष
डॉ. सी. डी. मायी, सदस्य
डॉ. देवानंद शिंदे, सदस्य
डॉ. अभय जेरे, सदस्य
डॉ. सुनिल भट, सदस्य
डॉ. गजानन डांगे, सदस्य
कार्यकारी अधिकारी सदस्य:
मुख्य सचिव, वित्त सचिव & नियोजन, आणि प्रभारी सचिव विज्ञान आणि तंत्रज्ञान, महाराष्ट्र शासन.
श्री ए. एस. मानेकर, सदस्य- सचिव.
आयोगाचे केंद्र


मुंबई येथील मुख्यालयाव्यतिरिक्त, कमिशनचे नागपूर येथे एक केंद्र आहे, हे केंद्र एक उत्प्रेरक भूमिका बजावते आणि या क्षेत्रातील उपयुक्त प्रकल्पांच्या सुकरतेची सुविधा देते.

Border image