State Logo Department Name National Emblem

राजीव गांधी विज्ञान आणि तंत्रज्ञान आयोग
(महाराष्ट्र शासन)

Emblem

पृष्ठभूमि छवि

"विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाच्या एक अभिनव कृती आराखडा"

आयोग

आयोगामध्ये खालीलप्रमाणे सदस्य आहेत :
डॉ. अनिल काकोडकर, अध्यक्ष
डॉ. सी. डी. मायी, सदस्य
डॉ. देवानंद शिंदे, सदस्य
डॉ. अभय जेरे, सदस्य
डॉ. सुनिल भट, सदस्य
डॉ. गजानन डांगे, सदस्य
कार्यकारी अधिकारी सदस्य:
मुख्य सचिव, वित्त सचिव & नियोजन, आणि प्रभारी सचिव विज्ञान आणि तंत्रज्ञान, महाराष्ट्र शासन.
श्री. सुहास जी. मार्कंडेय, सदस्य- सचिव.
आयोगाचे केंद्र


मुंबईतील मुख्यालयाखेरीज, आयोगाचे नागपूर, राजीव गांधी विज्ञान आणि तंत्रज्ञान आयोग, नागपूर सेंटर, क्वार्टर क्रमांक ४७, व्हीएनआयटी कॅम्पस, एस.ए रोड, नागपूर -४४००११ येथे केंद्र आहे. हे केंद्र उत्पन्नाकरणात्मक भूमिका निभावते आणि उपयुक्त प्रकल्पांची सुरूवात करते.

Border image

  • डिजिटल भारत
  • आधार कार्ड
  • भारत सरकार
  • आपले सरकार
  • डिजिटल लॉकर