State Logo Department Name National Emblem

राजीव गांधी विज्ञान आणि तंत्रज्ञान आयोग
(महाराष्ट्र शासन)

Emblem

पृष्ठभूमि छवि

"विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाच्या एक अभिनव कृती आराखडा"

संपर्क साधा

राजीव गांधी विज्ञान आणि तंत्रज्ञान आयोग महाराष्ट्र शासन,
मुख्यालय: मुंबई

श्री. सुहास जी. मार्कंडेय,

सदस्य सचिव,
आर जी एस टी सी मंत्रालय, 7वा मजला,
राजमुद्रा कक्षाजवळ , मादाम कामा मार्ग,
मुंबई-400032
फॅक्स: 022 - 22024755
टेलिफोन: 022 - 22024755
टेलिफोन: 022 - 22024711
टेलिफोन: 022 - 22823418
ईमेल: rgstcmaha@rediffmail.com

 

नागपूर केंद्र

डॉ. प्रकाश एम. डोळस,
सल्लागार आणि कार्यालय इनचार्ज
टेलिफोन: 0712 – 2245638, 2241188
ईमेल: rgsatcomngp@gmail.com

क्वॉर्टर क्रमांक 47, वनीट कॅम्पस,
एस. ए. मार्ग, नागपूर - 440 011

टीप: गुगल नकाशे वरील दुवा आपल्याला बाह्य गैर-सरकारी वेबसाइटवर घेऊन जाईल.

Border image

  • डिजिटल भारत
  • आधार कार्ड
  • भारत सरकार
  • आपले सरकार
  • डिजिटल लॉकर