State Logo Department Name National Emblem

राजीव गांधी विज्ञान आणि तंत्रज्ञान आयोग
(महाराष्ट्र शासन)

Emblem

पृष्ठभूमि छवि

"विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाच्या एक अभिनव कृती आराखडा"

सामग्री संग्रहण धोरण

नवीनतम बातम्या आणि स्पॉटलाइट आयटम त्यांच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून अंतिम तारखेस प्रविष्ट झाल्यानंतर स्वयंचलितपणे संग्रहित केल्या जातील.

सर्व बातम्या / निविदा / सूचना / घोषणा / प्रेस रीलिझ दिलेल्या तारखेनंतर संग्रहित केल्या जातात. संबंधित विभागाकडून योग्य मंजुरीसह तपशील प्रविष्ट करताना वेब व्यवस्थापकाद्वारे समाप्ती तारीख प्रविष्ट केली जाते.

वेब माहिती व्यवस्थापक किंवा चिंता प्राधिकरण (ईमेलद्वारे लेखी संवाद) च्या मंजुरीनंतरच आर्काइव्हमधील कोणतीही वस्तू काढून टाकली जाईल. अशा आयटम, आर्काइव्हमध्ये दिसत नसले तरी सीएमएस डेटाबेसमध्येच आहेत आणि आवश्यक असल्यास डेटाबेसमधून त्यात प्रवेश केला जाऊ शकतो

अनुक्रमांक

सामग्री घटक

प्रवेश धोरण

निर्गमन धोरण

 
 

1

मुख्यपृष्ठजेव्हा जेव्हा विभाग / मंत्रालये विलीन / बदलली जातात.अभिलेखामध्ये प्रवेश केल्यापासून नियमित (10 वर्षे)

 

2

राजीव गांधी विज्ञान आणि तंत्रज्ञान आयोग, महाराष्ट्र शासन

त्याचा वैधता कालावधी पूर्ण.नोटाबंदीच्या तारखेपासून पाच (05) वर्षे

 

3

जीआर चे

त्याचा वैधता कालावधी पूर्ण.अभिलेखामध्ये प्रवेश केल्यापासून नियमित (10 वर्षे)

 

4

परिपत्रके

त्याचा वैधता कालावधी पूर्ण.कायदे / नियम डेटाबेसमध्ये नेहमीच उपलब्ध असणे आवश्यक आहे.

 

5

उपक्रम / योजना

त्याचा वैधता कालावधी पूर्ण.

नोटाबंदीच्या तारखेपासून पाच (05) वर्षे.

 

6

माहिती अधिकार

तितक्या लवकर ते प्रासंगिकता हरवते

अभिलेखामध्ये प्रवेश केल्यापासून नियमित (10 वर्षे)

 

8

कोण कोण आहे

जेव्हा जेव्हा विभाग / मंत्रालये विलीन / बदलली जातात.अभिलेखामध्ये प्रवेश केल्यापासून नियमित (10 वर्षे)

 

9आमच्याशी संपर्क साधा

आवश्यक नाहीलागू नाही

 

10

राजीव गांधी विज्ञान आणि तंत्रज्ञान आयोग, महाराष्ट्र शासन

तितक्या लवकर ते प्रासंगिकता हरवते

वैधता कालावधी समाप्तीनंतर स्वयंचलितपणे.

 

11

बॅनर

तितक्या लवकर ते प्रासंगिकता हरवते

.

वैधता कालावधी समाप्तीनंतर स्वयंचलितपणे.

 

12

बॅनर

तितक्या लवकर ते प्रासंगिकता हरवते

.

वैधता कालावधी समाप्तीनंतर स्वयंचलितपणे.

 

13

निविदा सूचना

तितक्या लवकर ते प्रासंगिकता हरवते

.

वैधता कालावधी समाप्तीनंतर स्वयंचलितपणे.

 

14बातमी जाहिरात

तितक्या लवकर ते प्रासंगिकता हरवते

.

वैधता कालावधी समाप्तीनंतर स्वयंचलितपणे.

 

15

गटवार सामग्री

तितक्या लवकर ते प्रासंगिकता हरवते

.

वैधता कालावधी समाप्तीनंतर स्वयंचलितपणे.