State Logo Department Name National Emblem

राजीव गांधी विज्ञान आणि तंत्रज्ञान आयोग
(महाराष्ट्र शासन)

Emblem

पृष्ठभूमि छवि

"विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाच्या एक अभिनव कृती आराखडा"

सामग्री योगदान, नियंत्रण आणि मंजूरी (सी एम ए पी)

सामग्री योगदान, नियंत्रण आणि मंजूरी (सी एम ए पी)
राजीव गांधी विज्ञान आणि तंत्रज्ञान आयोग, महाराष्ट्र शासन, भारत वेबसाइटकडे सामग्री प्रकाशनाच्या संदर्भात जबाबदारी, अधिकृतता आणि वर्कफ्लो तपशील सांगणारी एक यंत्रणा आहे.
वेबसाइटच्या एकूण सामग्रीची तपासणी करण्यापूर्वी सत्यापित केली गेली आहे आणि तपासणी केली गेली आहे. वेबसाइटवर प्रकाशित होण्यापूर्वी त्या खात्यासंदर्भात सामग्री योग्य असावी याची खात्री करण्यासाठी वेबसाइटकडे देखील एक यंत्रणा आहे.
प्रत्येक सामग्रीची सामग्री प्रविष्ट करणे, मान्यता देणे आणि त्याचे प्रकाशन करण्याचे ऑडिट ट्रेल कायम ठेवले जात आहे हे दर्शवित आहे की कोणास मान्यता मिळाली आणि केव्हा.
राजीव गांधी विज्ञान आणि तंत्रज्ञान आयोग, महाराष्ट्र शासन, भारत वेबसाइट एकल विभाग प्रतिनिधित्व करते जिथे बहुतेक सामग्रीचे योगदान एका स्रोताच्या संचाद्वारे केले जाते. सीएमएपीची अंमलबजावणी करण्यासाठी आम्ही येथे 2-टायर्ड रचना स्वीकारून, सीएमएपी भूमिका अंमलात आणण्यासाठी किमान 2 अधिकारयांची आवश्यकता आहे.
1. सहयोगी
२. नियंत्रक / स्वीकृत / प्रकाशक
** टीप: सध्या, सामग्रीची मंजूर प्रत ईमेलद्वारे प्रकाशकांकडून प्राप्त केली जाते आणि ती वेबसाइटवर प्रकाशित केली जाते.

t