State Logo Department Name National Emblem

राजीव गांधी विज्ञान आणि तंत्रज्ञान आयोग
(महाराष्ट्र शासन)

Emblem

पृष्ठभूमि छवि

"विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाच्या एक अभिनव कृती आराखडा"

एस आणि टी वेब दुवे

विज्ञान आणि तंत्रज्ञान संसाधन केंद्र, गडचिरोली


एस आणि टी मध्यवर्ती एजन्सीचे दुवे
 

मध्यवर्ती एजन्सी यूआरएल
सीएसआयआर: http://www.csir.res.in
आय सी ए आर: http://www.icar.org.in
आय सी एम आर: http://www.icmr.nic.in
डी ए ई: http://www.dae.gov.in
आय एस आर (डॉस): http://www.isro.org
डी एस टीः http://dst.gov.in
डी बी टी: http://www.dbtindia.nic.in
एम एन आर ई: http://www.mnre.gov.in

सरकार महाराष्ट्र एस आणि टी दुव्यांमधून प्रवेश केला जाऊ शकतो http://www.maharashtra.gov.in

Border image

  • डिजिटल भारत
  • आधार कार्ड
  • भारत सरकार
  • आपले सरकार
  • डिजिटल लॉकर