State Logo Department Name National Emblem

राजीव गांधी विज्ञान आणि तंत्रज्ञान आयोग
(महाराष्ट्र शासन)

Emblem

पृष्ठभूमि छवि

"विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाच्या एक अभिनव कृती आराखडा"

अटी आणि शर्ती

या अटींचा वापर, महाराष्ट्र सरकारच्या राजीव गांधी विज्ञान आणि तंत्रज्ञान आयोग, महाराष्ट्र शासन, भारताच्या उपयोजक म्हणून आपल्या अधिकार आणि जबाबदार्यांचा वर्णन करतात. महाराष्ट्र राज्य, राजीव गांधी विज्ञान व तंत्रज्ञान आयोग, वेबसाइट खाते, आपण या वापर अटी स्वीकारणे आवश्यक आहे.
राजीव गांधी विज्ञान आणि तंत्रज्ञान आयोग, महाराष्ट्र शासन, भारतात बदल करण्याचे व राजीव गांधी विज्ञान आणि तंत्रज्ञान आयोग, महाराष्ट्र शासन, भारत वेबसाइट आणि कोणत्याही वेळी वापरण्याच्या या अटींमध्ये बदल करण्याच्या अधिकारांचा अधिकार महाराष्ट्र राखून ठेवत आहे. जर हे बदल आपल्या अधिकारांवर किंवा जबाबदार्यांवर परिणाम करतील, तर तुम्हाला राजीव गांधी विज्ञान आणि तंत्रज्ञान आयोग, महाराष्ट्र शासन, भारत द्वारे अधिसूचित केले जाईल. आपण ते स्वीकारल्यानंतर खालील अटी व शर्ती त्वरित लागू होतील.
खालील अटी व शर्ती आपण ते स्वीकारल्यानंतर त्वरित लागू होतील.
 • राजीव गांधी विज्ञान आणि तंत्रज्ञान आयोग, महाराष्ट्र शासन, भारत वेबसाइटच्या वापरकर्त्याच्या रूपाने राजीव गांधी विज्ञान व तंत्रज्ञान कमिशन, महाराष्ट्राचे संकेतस्थळ आणि सामग्री या अटींनुसार वापरण्यासाठी विना-विशेष, नॉन-हस्तांतरणीय, पुनरावृत्ती करण्यायोग्य, मर्यादित परवाना देण्यात येत आहे.
 • प्रदाता कोणत्याही कारणास्तव कोणत्याही वेळी हा परवाना रद्द करू शकतो.
 • राजीव गांधी विज्ञान आणि तंत्रज्ञान आयोग, महाराष्ट्र शासन, भारत, टेरासोफ्ट तंत्रज्ञानाद्वारे महाराष्ट्रातील वेबसाइटची रचना आणि होस्ट, भारत सरकार आणि महाराष्ट्र सरकारच्या विविध संघटना, विभाग आणि मंत्रालयांद्वारे प्रदान केलेली सामग्री.
 • राजीव गांधी विज्ञान आणि तंत्रज्ञान आयोग, महाराष्ट्र शासन, भारत संकेतस्थळा वरील सामग्रीची अचूकता आणि चलन सुनिश्चित करण्याच्या सर्व प्रयत्नांची आखणी केली असली तरी त्या कायद्याचे विधान म्हणून किंवा कोणत्याही कायदेशीर कारणांसाठी वापरली जाऊ नये.
 • जर काही संदिग्धता किंवा शंका असतील तर वापरकर्त्यांना संबंधित मंत्रालय / विभाग / संघटना आणि / किंवा अन्य स्त्रोत (नों) तपासून आणि योग्य व्यावसायिक सल्ला प्राप्त करण्याबाबत सल्ला दिला जातो.
 • राजीव गांधी विज्ञान आणि तंत्रज्ञान आयोग, महाराष्ट्र शासन, भारताने कोणत्याही परिस्थितीत महाराष्ट्र कोणत्याही खर्चासाठी, नुकसान किंवा नुकसानास मर्यादित, अप्रत्यक्ष किंवा परिणामस्वरुप नुकसान किंवा कोणताही खर्च, तोटा किंवा वापर करण्यापासून उद्भवणारे नुकसान, किंवा तोटा डेटा वापरणे, HTTP उद्भवताना किंवा HTTP: // च्या वापराशी संबंधित.

Border image

 • डिजिटल भारत
 • आधार कार्ड
 • भारत सरकार
 • आपले सरकार
 • डिजिटल लॉकर