State Logo Department Name National Emblem

राजीव गांधी विज्ञान आणि तंत्रज्ञान आयोग
(महाराष्ट्र शासन)

Emblem

पृष्ठभूमि छवि

"विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाच्या एक अभिनव कृती आराखडा"

कोण कोण आहे

क्र नाव पदनाम
1 श्री ए. एस. मानेकर सदस्य सचिव
2 डॉ ए. व्ही. सप्रे सल्लागार, मुंबई
3 डॉ. व्ही. महाजनी सल्लागार, मुंबई
4 श्री. अजित जी. पाटणकर सल्लागार, मुंबई
5 डॉ. प्रकाश एम. डोलास सल्लागार व कार्यालयीन प्रभारी, नागपूर
6 श्रीमती. प्रगती गोखले सल्लागार, नागपूर


वेब माहिती व्यवस्थापक

ईमेल: -rgstcmaha@rediffmail.com

Border image

  • डिजिटल भारत
  • आधार कार्ड
  • भारत सरकार
  • आपले सरकार
  • डिजिटल लॉकर